Aktualne informacje
 
 
************

Chcąc ułatwić Państwu ułożenie planu lekcji podajemy rozkład zajęć teoretycznych w roku szkolnym 2014/2015

klasa I dziecięca
wtorek: 16.45 - 17.30 Rytmika z kształceniem słuchu
piątek: 15.15-16.45 Rytmika z kształceniem słuchu i Zespół rytmiczny

klasa II dziecięca
wtorek: 16.00 - 16.45 Kształcenie słuchu
środa: 15.15-16.45 Kształcenie słuchu i Rytmika

klasa III dziecięca
wtorek: 14.30-16.00 Kształcenie słuchu i Rytmika
piątek: 14.30-15.15 Kształcenie słuchu

CHÓR DZIECIĘCY (dla młodszych klas dziecięcych)
wtorek: 17.30-18.15

klasa IV dziecięca
poniedziałek: 15.45-17.15 Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne
czwartek: 15.00-15.45 Kształcenie słuchu

klasa V dziecięca
poniedziałek: 14.15-15.45 Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne
czwartek: 14.15-15.00 Kształcenie słuchu

klasa VI dziecięca
poniedziałek: 17.30-18.15 Kształcenie słuchu
czwartek: 15.45-17.15 Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne

klasa I młodzieżowa
poniedziałek: 18.15-19.00 Podstawy kształcenia słuchu
czwartek: 17.30-19.00 Podstawy kształcenia słuchu i Zespół rytmiczny

klasa II młodzieżowa
wtorek: 19.00-19.45 Kształcenie słuchu
środa: 16.45-16.30 Kształcenie słuchu
czwartek: 19.00-19.45 Audycje muzyczne

klasa III młodzieżowa
poniedziałek: 19.00-20.30 Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne
czwartek: 19.45-20.30 Kształcenie słuchu

klasa IV młodzieżowa
poniedziałek: 17.30-18.15 Kształcenie słuchu
czwartek: 15.45-17.15 Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne
 
 
CHÓR szkolny (dla starszych klas dziecięcych oraz wszystkich klas młodzieżowych)
wtorek: 18.15-19.00

************
NOWOŚĆ!

CZYTANIE NUT GŁOSEM
(dla wokalistów i zainteresowanych instrumentalistów):
proponowane terminy: wtorek: 13.45-14.30 lub 19.45-20.30
                                    środa: 14.30-15.15

PODSTAWY KSZTAŁCENIA SŁUCHU (dla uczniów ogniska)
środa: 17.30-18.00
zajęcia te prowadzone będą z prof. Barbarą Pieczarą

inne terminy:
CZYTANIE NUT GŁOSEM lub PODSTAWY KSZTAŁCENIA SŁUCHU (dla grup jak wyżej)
poniedziałek lub czwartek: 13.30-14.15
zajęcia te prowadzone będą z prof. Brygidą Klimas

************
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

************


 


 
Czytaj całość
 
O szkole
Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia założona została w 2003 roku i od września rozpoczęła swą działalność. Nadzór nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i została ona wpisana do rejestru szkół niepublicznych.

 
Do szkoły w pierwszym roku zapisało się 12 uczniów. Po dziesięciu latach naukę pobiera około 150 osób w różnym wieku i stopniu zaawansowania w zakresie gry na instrumentach.

Szkoła działa dwutorowo:

    Proponujemy lekcje dzieciom, które lubią muzykować - śpiewać, grać i bawić się przy muzyce. Młodzieży oferujemy zajęcia zapewniające rozwój zainteresowań muzycznych, pogłębiające wrażliwość na artystyczne piękno w otaczającym nas skomputeryzowanym świecie. Dorosłym pomagamy spełniać marzenia o możliwości samodzielnego wykonania ulubionych utworów, które są znane dotąd jedynie z nagrań i koncertów.
Prowadzimy zajęcia indywidualne (instrument) oraz zbiorowe (zespoły, teoria muzyki).
Najlepsi uczniowie mają możliwość prezentacji zdobytych umiejętności na koncertach szkolnych kończących każdy semestr nauki.
Tym tokiem nauczania prowadzimy zajęcia także w Kryspinowie.

    W 2007 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Dzięki temu możemy naszym uczniom zaoferować tok nauczania zgodny w pełni z programem i ilością godzin instrumentu oraz przedmiotów teoretycznych taki sam, jak w placówkach państwowych. W ten sposób uzyskane świadectwo jest honorowane we wszystkich państwowych szkołach muzycznych a nasi przyszli absolwenci mają otwartą drogę do kontynuowania nauki w szkołach wyższego stopnia.

   W 2008 roku szkoła otrzymała imię Aleksandra Dębskiego. Zmieniła się także siedziba szkoły – obecnie pracujemy w budynku przy ulicy Św. Gertrudy 3 w Krakowie. Mamy więcej sal lekcyjnych, lepsze wyposażenie i organizację czasu pracy.

   Wraz z rozwojem szkoły wzrosła także ilość zatrudnionych nauczycieli, specjalistów w określonych dziedzinach muzyki. Obecnie pracuje w szkole 25 pedagogów, którzy w profesjonalny sposób starają się zapewnić jak największy rozwój zdolności i umiejętności uczniów. Nauczyciele naszej szkoły są absolwentami akademii muzycznych, posiadają przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne.

   Do Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej można zapisać się w dowolnym momencie roku szkolnego. Nigdy nie jest przecież za późno na to, aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności.

Czytaj całość